Albaco Impex
Yanko Sakazov Blvd. 19
1504 Sofia
Telefon:+35 92943 3162
Fax:+35 92943 4404